Prezentarea gradinitei

       In Gradinita "Roza Venerini" Bacau sunt primiţi, fără diferenţe, copii de orice categorie socială şi de orice religie: catolică, ortodoxă, protestantă... Ca toate grădiniţele catolice, Grădiniţa "Roza Venerini" îşi orientează toată atenţia spre căutarea valorilor autentice umane şi creştine în spiritul fondatoarei, sfânta Roza Venerini.
Grădiniţa pune în centrul preocupărilor sale copilul şi tinde să creeze un mediu educaţional cald, senin care să-i conducă pe copii la cunoaşterea şi experimentarea iubirii lui Dumnezeu.
     "Învăţătoarele trebuie să obţină mai mult cu bunătatea decât cu asprimea, mai mult cu iubirea decât cu frica" (sf. Roza).
     Această grădiniţă aparţine Congregaţiei "Maestre Pie Venerini". Poartă numele fondatoarei congregaţiei, Roza Venerini, care a deschis în Italia prima şcoală feminină publică în 1685. Pentru Roza Venerini "a educa" înseamnă să ajuţi persoana să descopere planul lui Dumnezeu ascuns din eternitate, din inima fiecăruia dintre noi, astfel ceea ce vine din inimă durează mai mult şi generează viaţă.
      Edificiul a fost construit în perioada 1993-1998 prin contribuţia operei Kindermission Werk din Aachen şi Cupa UEFA şi a fost inaugurată în anul 1999. Unitatea funcţionează în conformitate cu Legea nr. 196/1999 şi a Ordonanţei nr.87/1998 şi are autorizaţia de încredere nr. 254 din 5.09.2002, iar la data de 7 noiembrie 2008 a avut loc evaluarea grădiniţei în vederea acreditării de către ARACIP, după care a fost primită acreditarea.
        Grădiniţa dispune de ample spaţii: săli de grupă pentru activităţile instructiv-educative dotate cu mobilier ergonomic, bibliotecă, sală de joc cu multe mijloace de învăţământ pentru dezvoltarea psiho-motrică a copiilor, sală de mese, sală polivalentă. Aici sunt cuprinşi 105 copii în 4 grupe de la 3-6/7 ani.
     Valorile care stau la baza educaţiei în grădiniţă urmăresc dezvoltarea personalităţii umane, educaţia ştiinţifică, culturală şi spirituală. Aici copiii învaţă adevăratul sens al cuvintelor: bunătate, înţelegere, toleranţă, iubire, dragoste şi sprijin pentru aproapele. Se urmăreşte creşterea armonioasă şi integrală a copilului apropiindu-l de valorile şi tradiţiile culturale şi creştine.
     Grădiniţa se bucură de prestigiu, rezultatele foarte bune datorându-se muncii în echipă, colaborării cu părinţii şi cu ceilalţi factori socio-culturali.
     Menţionăm că în unitatea noastră de 10 ani se desfăşoară concursul internaţional de artă plastică şi jucării pentru copii, "Copilul-zâmbet culoare". La data de 3 mai 2008 a avut loc ediţia a VII-a cu tema "Curcubeul creaţiei", la care s-a adăugat şi sărbătorirea celor 10 ani de la înfiinţarea grădiniţei, la care a luat parte şi Execelenţa sa Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, şi superioara generală, sora Maria Teresa Crescini din Roma. La data de 14 mai 2011 a avut loc editia aX-a a concursului "Copilul - zâmbet şi culoare" cu tema "Ochii copiilor descoperă şi mâinile lor redau frumuseţea lumii".